Мобилна лаборатория

Фирма АДИЗО инвестира в закупуване на мобилна лаборатория за замерване показателите на пречистената вода, отговарящи на нормите на Българското и Европейско законодателство. При замерване на определени показатели, се правят констатации и промени в режима на работата за оптимизиране процеса на пречистване. Резултатите дават реална оценка на пречистената вода, което безспорно доказва ефекта от пречиствателната инсталация.

Top