Нашите проекти

Фирмата се гордее с проектирани и изградени пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води (ПСОВ) на фамилни къщи, почивни станции, крайпътни заведения за обществено хранене, мандри, кланици, месо преработващи предприятия, предприятия за обработка на кожи, автомивки, бензиностанции в цялата страна.

Top