АДИЗО

Пречиствателни станции, машини и съоръжения за отпадъчни води от битов и промишлен характер.

АДИЗО е фирма, която проектира и произвежда пречиствателни станции, машини и съоръжения за отпадъчни води от битов и промишлен характер. Тя е с дългогодишен опит в областта на пречистване на отпадъчни води. Цялата проектантска дейност, управителят Ангел Димитров, съобразява с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Проучване, проектиране, производство, монтаж, пуск и сервиз напречиствателни станции и съоръжения, предназначени за пречистване на отпадъчни води от битов и промишлен характер. Решетки, с механично и ръчно почистване, утаители, каломаслозадържатели, мазнинозадържатели, флотатори, ежекторни, калочистачи, импелерни аератории калоуплътнители за утаители, филтри, дозиращи системи за обеззаразяване на отпадъчни води. Предлага голямо разнообразие от пречиствателни станции, съоръжения и оборудване за филтриране на отпадъчни води на фамилни къщи и хотели и инсталации за битови и промишлени отпадъчни води.
Фирма АДИЗО работи със съвременни високотехнологични продукти. Репутацията и е на коректна фирма, като благодарение на своята далновидност и гъвкава политика на експедитивната си и прецизна работа, успя да се наложи българския пазар за производство на модулни водопречиствателни съоръжения. Фирмата разполага със собствена производствена база, оборудвана със съвременни производствени машини и съоръжения.
w3layouts w3layouts w3layouts
w3layouts

ЧЛЕНСТВО

В ПРОФЕСИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ OT 2005 г.

  • Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - пълна проектантска правоспособност:
  • / протокол 05/2005 на КРС при КИИП по част "Технологична на предприятия за енергийна и добивна промишленост, пречистване на водите и въздуха и третирането на отпадъците" Рег.№04256 /
  • Членство в "Българска асоциация по водите".
Научете повече

Нашите цели на развитие

Международно сътрудничество, инвестиция в бъдещето и последователна социална политика

Международна дейност

Постоянните участия на фирма АДИЗО в международното изложение "ВОДА-СОФИЯ" и на Международния Технически Панаир в гр. Пловдив я правят известна и позната и на международния пазар в сферата на водопречистване.

 

Фирмата има реализирани обекти на голяма част от Балканския полуостров.

Човешки ресурс

Социалната и осигурителна политика на фирмата са фокусирани към защита на интересите на персонала и отделя изключително внимание на спазване на трудово - законодателните разпоредби. Постоянно инвестира в различни дейности свързани, с повишаване квалификацията на персонала, създаване на финансови-поощрителни модели и провеждане на различни мероприятия, с интеграционен характер.

Инвестиционни проекти

Автоматизираното управление и контрол на процеса на работа на пречиствателното съоръжение, създават сигурност и спокойствие на клиентите ни. Фирмата развива активна инвестиционна политика.

 

Разработи и внедри GPRS система за наблюдение, управление и мониторинг на пречиствателните съоръжения.

Втори шанс за водата!

ПРОЕКТИ

Фирмата се гордее с проектирани и изградени пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води на:
фамилни къщи, почивни станции, крайпътни заведения за обществено хранене, месо преработващи предприятия,
мандри, кланици, предприятия за обработка на кожи, автомивки, бензиностанции в цялата страна.

85

Фирмени партньора

95

Пречиствателни станции

80

МОДУЛНИ БИОЛОГИЧНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

90

Доволни клиента

Партньори

Фирмите, с които работим, за да постигнем желаното качество на продуктите ни.

  • AURO Bulgaria
  • MasterHaus - Строителен супермаркет
  • BIBUS
  • ПИПАЛ
Top